تلفن تماس: 021-45863

افتخـارات و دستاوردها

 • logo-samandehi
 • فعالیت شرکت شبکه بادران بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد
  و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

 • شماره های واحد بازرسی و نظارت بر بازاریابی شبکه ای جهت ارائه هر گونه نارضایتی و استعلام از وضعیت شرکت ها به قرار است:
  021-26421289 و 021-26421196

 • در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد

 • برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد

 • بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید

 • بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است

 • قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید

 • هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.

 • قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.

 • در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

دانلود اپلیکیشن بــادران